Jacoba van Egmond

“Het mooie van intervisie is dat het direct veel oplevert voor jezelf en je vraagstuk op het werk.”

Begeleide intervisie

  • Ik zit in mijn maag met het functioneren van de projectgroep waar ik leiding aan geef. Hoe pak ik mijn rol?
  • Het lukt mij niet om het vertrouwen van mijn directeur te krijgen, dit maakt mij erg onzeker. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?
  • Ik moet een presentatie geven aan het Management Team. Hoe kan ik mijn onzekerheid de baas worden?
  • Hoe hanteer ik de aankomende organisatieverandering, waarbij ik meer weet dan ik de mensen aan wie ik leiding geef, kan en mag vertellen?
  • Hoe krijg ik de verschillende teamleden meer op één lijn, waarbij conflicten en karakterverschillen een rol spelen? 
  • Hoe creëer ik samen met mijn team een heldere visie op de toekomstige ontwikkelingen?
  • Hoe ga ik om met alle onzekerheid en angst die er leeft bij de teamleden vanwege de ontslagronde die aanstaande is?

Zijn dit herkenbare vragen voor je? Vragen die je tegenkomt in je dagelijkse werkpraktijk? En vind je het jammer dat er zo weinig gelegenheid is om samen met je collega’s of een groep professionals je problemen te kunnen bespreken? Dan is het tijd om daar verandering in te brengen! 

In een intervisiegroep bespreek je, onder mijn begeleiding, je werkproblemen en krijg je gelegenheid om met collega’s of andere professionals te reflecteren op je eigen handelen. Je leert over je eigen werkaanpak, je oplossend vermogen en je communicatiepatronen. Je krijgt oplossingen aangereikt die je direct in de praktijk kunt brengen. 

Intervisie werkt in groepen van vijf tot maximaal zeven deelnemers. In een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces ondersteunen jij en je collega’s elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Ik begeleid en leid het proces, waarbij de gekozen methode leidend is, in combinatie met goede luister- en vraagtechnieken van de deelnemers. Mijn begeleiding is erop gericht de groep zich de verschillende methodieken, de verschillende rollen en vooral ook de gesprekstechnieken eigen te laten maken. Daarnaast geef je elkaar advies en kom je tot oplossingen en inzichten. 

Bij intervisie gebruik je een door mij ontwikkeld werkboek om de bijeenkomsten zelfstandig voor te bereiden en de intervisie volgens de methode uit te voeren. 

Het mooie van intervisie is dat de opbrengst van een casusinbreng direct veel oplevert voor jezelf en je vraagstuk op het werk.