Jacoba van Egmond

“Hoe bewuster je wordt, hoe wijzer je keuzes zijn.”

Mijn visie

Leven is veranderen en groeien, door alle levensfasen heen. Je maakt daarin steeds opnieuw keuzes, bewust en onbewust. Hoe bewuster je wordt, hoe wijzer je keuzes. Dit noem ik leiderschap over jezelf.

Bewustwording houdt in dat je met heel je wezen contact maakt met al je ervaringen; zowel de mooie als de pijnlijke. Van daaruit kun je je ervaringen betekenis geven, integreren in ‘wie je bent’. Dan gebeurt er iets ‘magisch’: de ervaring transformeert, ‘lost op’, waardoor het leven lichter, ruimer en kansrijk voelt. Dit noem ik levenskunst. 

Leven gaat ook over het vinden van balans, het komen tot heelheid. Daar ga je in een coachingstraject met mij naar op zoek. Ik houd je een spiegel voor, waardoor je verbinding krijgt met jezelf en ruimte creëert voor persoonlijke en professionele groei, zin- en betekenisgeving.