Jacoba van Egmond

“Als vele spinnenwebben samenwerken, kunnen ze een leeuw vangen.” - Afrikaans gezegde

Teamontwikkeling bevorderen

 • Zijn wij wel een echt team?
 • Staan onze neuzen wel dezelfde kant op?
 • Het is niet veilig in ons team. Hoe komt dat?
 • In welke fase van teamontwikkeling zitten wij? Hoe komen we een fase verder? 
 • Waarom komen wij niet in onze kracht? 
 • Er is gedoe in ons team. Hoe komen we verder met elkaar?
 • Hoe kunnen wij elkaar versterken?
 • Wie vervult welke rol in dit team? Welke rollen worden niet goed benut?
 • Hoe krijgen we meer draagvlak voor verandering in ons team?

Stellen jullie elkaar regelmatig dit soort vragen? En hebben jullie de behoefte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, maar komt het er maar niet van?
Dan biedt een teamcoachingstraject uitkomst!

Bij teamontwikkeling staat het samen leren centraal. De kernvraag daarbij is: hoe komen wij als team tot de beste prestaties? Iedereen in het team heeft zijn eigen kwaliteiten, kennis, vaardigheden, overtuigingen en valkuilen. Hetzelfde geldt voor de leidinggevende van het team. Daarmee heeft het team als eenheid een eigen kracht. Toch betekent dit niet altijd dat het team daarmee vanzelf tot goede prestaties komt. Teamontwikkeling heeft als doel de kracht van het team te vergroten.

Als teamcoach prikkel ik het team om in beweging te komen, met concrete verbetering en een prettige samenwerking als doel. Ik help daarbij om wat in de ‘onderstroom’ speelt zichtbaar te maken. Elk teamlid wordt zich daarbij bewust van zijn eigen rol in dit geheel. Teamleden herkennen belemmerende patronen en zien wat er nodig is om een positieve  bijdrage te leveren aan een productieve en constructieve samenwerking. Het resultaat is een team dat zich ontwikkelt en op een hoog niveau samenwerkt.

Ik begeleid het team in:

 • Zichtbaar maken van de ‘onderstroom’ in de teamdynamiek
 • Bewustwording van belemmerend en bevorderend gedrag op de teamprestaties
 • Effectief en constructief met elkaar leren communiceren
 • Hoe je van de ene fase van teamontwikkeling kan doorgroeien naar de volgende fase
 • Verbeteren van besluitvorming, conflicthantering en probleem oplossend vermogen
 • Plezierig en efficient vergaderen
 • Werken vanuit je talenten en eigen kracht
 • Eigenaar worden van de eigen teamontwikkeling

Het resultaat:

 • Een lerend team dat zich open stelt voor ideeën, kansen en uitdagingen
 • Een hecht team
 • Een inspirerend werkklimaat waarin ieder individu zijn of haar kwaliteiten kan laten zien
 • Een gevoel van ‘samen’
 • Plezierige samenwerking
 • Vertrouwen in elkaar
 • Een excellerend team in het halen van de teamdoelstellingen

Om teamontwikkeling succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat teamleden zelf een stem hebben in de opzet en invulling van het teamontwikkeltraject. Daarom maak ik bij aanvang van de teamcoaching heldere afspraken over de rol van de leidinggevende en de teamleden in het proces en de voortgang. 

Afhankelijk van de vraagstellingen maak ik desgewenst gebruik van verschillende testen. Bijvoorbeeld op het gebied van emotionele intelligentie , drijfveren, persoonlijke communicatie, leiderschapsstijl en conflicthantering.