Jacoba van Egmond

“Het belangrijkste in communicatie is te horen wat er niet gezegd wordt.” - Peter F. Drucker

Verbeteren teamcommunicatie

 • Wat weerhoudt ons ervan om ons naar elkaar uit te spreken?
 • Hoe komt het toch dat wij elkaar zo slecht begrijpen?
 • Waarom lukt het ons niet om effectief te vergaderen?
 • Waarom wordt er in dit team meer over elkaar dan met elkaar gesproken?
 • Hoe komt het dat wij elkaar zo vaak aan het overtuigen zijn?
 • Waarom kunnen wij geen besluiten nemen met elkaar?

Wanneer je het bovenstaande in jouw team herkent, kan teamcoaching uitkomst bieden. Met mij als teamcoach ontdekken jullie wat jullie belemmerende patronen zijn, waar jullie blinde vlekken zitten, wat zich afspeelt in de ‘onderstroom’ en hoe jullie hierin effectiever kunnen communiceren met elkaar.

In een team bestaan er veel communicatielijnen: tussen de teamleden onderling en van en naar de leidinggevende. Daarin worden formele, informele en persoonlijke zaken besproken met elkaar. Het is dan ook niet vreemd dat er snel iets mis kan gaan in de communicatie. Bijvoorbeeld omdat bepaalde informatie niet met iedereen gedeeld wordt of dat er besluiten genomen worden, terwijl niet iedereen gehoord is. Dit kan leiden tot  verlies van draagkracht en tot demotivatie onder teamleden. 

Daarnaast kunnen verschillen in persoonlijkheden, en daardoor verschillen in werkstijlen, onbegrip en miscommunicatie veroorzaken. Dit kan leiden tot conflicten, onenigheid tussen teamleden onderling of tussen teamleden en hun leidinggevende.

Bij teamcoaching vindt allereerst een uitgebreide intake plaats met de opdrachtgever, vaak de leidinggevende. Meestal volgen daarna interviews met de teamleden, op basis waarvan de coachvraag en de doelen goed in kaart gebracht worden. Op basis van mijn analyse maak ik een plan van aanpak voor het teamtraject. Wanneer dit goedgekeurd wordt, gaan we aan de slag.

Als teamcoach begeleid ik het team in:

 • Inzicht in de verschillende stijlen en behoeften van teamleden
 • Handvatten hoe hiermee om te gaan en hoe met elkaar te communiceren
 • Het doorbreken van ineffectieve patronen in de communicatie
 • Feedback geven en ontvangen op een verbindende manier
 • Dialoog voeren met elkaar
 • De wijsheid van de groep benutten
 • Alle gezichtspunten, meningen, overtuigingen en perspectieven boven tafel krijgen
 • Constructief om kunnen gaan met conflicten in het team
 • Actief luisteren naar elkaar
 • Elkaar positief bekrachtigen

Werken aan een goede communicatie zorgt voor begrip en respect voor elkaar. En uiteindelijk voor meer plezier en succes in de onderlinge samenwerking.

Het resultaat:

 • Open communicatie
 • Rust in het team
 • Plezier in de samenwerking
 • Een inspirerend werkklimaat
 • Een team dat bereid is om conflicten aan te gaan
 • Effectieve teamvergaderingen
 • Gedragen besluiten en naleven van afspraken
 • Teamleden die oplossingsgericht en effectief handelen

Afhankelijk van de vraagstellingen maak ik desgewenst gebruik van verschillende testen. Bijvoorbeeld op het gebied van emotionele intelligentie, drijfveren, persoonlijke communicatie, leiderschapsstijl en conflicthantering.