Jacoba van Egmond

“Er is een ruimte tussen stimulus en respons. In die ruimte ligt ons vermogen een keuze te maken.” -Viktor Frankl

Wat ik doe

Ik begeleid leidinggevenden en professionals in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik richt me daarbij op het ontwikkelen van leiderschap, zowel persoonlijk als in het leiden van anderen. Daarin komen naast werkgerelateerde vragen, ook persoonlijke vragen aan bod. Levensvraagstukken die om antwoorden vragen en waarbij ik een luisterend oor bied, je een heldere spiegel voorhoud en concrete handvatten aanreik om te leren omgaan met de uitdagingen waar jij in je leven voor staat. Ik help je met het ontwikkelen en inzetten van je emotionele intelligentie, een belangrijke ingang tot zelfkennis en onmisbaar in de omgang met belangrijke mensen in je leven. Een goed ontwikkelde emotionele intelligentie maakt je veerkrachtig, energiek, effectief en vergroot je levensgeluk.

Naast de levensvraagstukken in de breedste zin van het woord, ben ik in het bijzonder gespecialiseerd in preventie en herstel van stress en burn-out en in loopbaanontwikkeling. Het kennen van je drijfveren is daarbij een hulpmiddel om te komen tot nieuwe focus en keuzes, zodat je stappen zet richting geïnspireerd werk en vitaliteit in je leven.

Ik werk ook met teams. Het verbeteren van de communicatie in een team en de teamontwikkeling staan hierbij centraal. Daarnaast bied ik intervisiebegeleiding. Dit is een vorm van groepscoaching waarbij alle deelnemers leren van elkaar aan de hand van ingebrachte casuïstiek.