Jacoba van Egmond

“Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt wakker.” - Carl Gustav Jung

Mijn aanpak

De volgende kernelementen tref je aan in mijn aanpak, of het nu gaat om individuele coaching, teamcoaching of een intervisietraject:

  • De ‘klik’
  • Persoonlijk
  • Effectief
  • Lichtheid en humor
  • Maatwerk
  • Resultaatgericht
  • Vertrouwelijk

De ‘klik’

Om echt resultaat te kunnen bereiken is het van wezenlijk belang dat er een goede, wederzijdse ‘klik’ is. Daarom start elk traject, of dit nu een individueel coachingstraject, een teamcoachingstraject of een intervisietraject is, met een kennismakingsgesprek. 

Persoonlijk

Een coachingstraject met mij is een ontmoeting tussen twee of meer mensen. Ik verbind me met heel mijn wezen met jou, het team en de vragen die spelen. Van daaruit fungeer ik vooral als sparringpartner, die je een spiegel voorhoudt, je blinde vlekken en patronen laat zien en je bewust maakt van onbenut potentieel. Ik zoek naar wat bij jou of het team past en wat er nodig is. Daarbij richt ik me op groei en versterking van eigenwaarde, identiteit en overtuigingen, zodat persoonlijke en teamdoelen levensvatbaar worden.

Effectief

Door het inzetten van mijn waarnemingen, intuïtie en analytisch vermogen en met behulp van een test (EQ-i, Drijfveren) of ander gereedschap (schrijven van een biografie, innerlijke familie, opstellingswerk, technieken uit de Jungiaanse Psychologie en Psychosynthese), komen we (snel) tot de kern van het vraagstuk of de ontwikkelbehoefte. Je ontdekt hoe je je handelingsrepertoire kunt vergroten en leert zaken die nog aandacht behoeven of nog verwerkt moeten worden te integreren. Met als uitkomst dat je met plezier, balans en kracht in je leven staat.

Lichtheid en humor

In alle trajecten is er ruimte voor lichtheid en humor. Het zijn krachtige middelen waardoor we ons kunnen verbinden met elkaar en soms ook even een zucht van verlichting kunnen slaken, wat bevrijdend werkt. Humor helpt om te relativeren en enige afstand te nemen. Coaching kan op momenten zwaar voelen, maar is tegelijk een boeiend, dynamisch en interactief proces, waarin je je gesteund voelt en we samen ook kunnen lachen. Mijn motto: zo licht als mogelijk, zo diep als noodzakelijk.

Maatwerk

Voor elke vraag, of het nu gaat om individuele coaching, teamcoaching of intervisie, maak ik een ‘op maat’ aanbod. Op basis van een analyse van het vraagstuk doe ik een voorstel voor het coachingstraject. Daarin wordt bijvoorbeeld het volgende opgenomen: de aanleiding, de vraagstelling, de beoogde resultaten, wat ervoor nodig is om die te bereiken en hoe we dit gaan bereiken. Ook benoem ik het aantal sessies, de duur van de sessies en de methodieken die ik inzet. Op basis van het voorstel maak ik een offerte. Bij een akkoord gaan we aan de slag.

Gemiddeld genomen kent een individueel coachingstraject tussen de vijf tot acht bijeenkomsten van anderhalf uur met tussenpozen van drie tot zes weken. 

Een teamcoachingstraject kan variëren van één teamdag tot meerdere sessies, afhankelijk van de coachvraag en de beoogde resultaten. 

Een begeleid intervisietraject beslaat gemiddeld vier tot acht sessies van drie uur tot een dagdeel, verspreid over een jaar.

Resultaatgericht

Elk traject heeft een heldere focus en concreet geformuleerde resultaten. Dit helpt bij het tussentijds evalueren en eventueel bijsturen van de voorgestelde aanpak en werkwijze. Aan het einde van het traject zijn de resultaten in de meeste gevallen volledig behaald.

Vertrouwelijk

Alle gesprekken en bijeenkomsten zijn vertrouwelijk. Niets over de inhoud van de bijeenkomsten wordt aan de opdrachtgever teruggekoppeld, zonder medeweten van de betrokkene(n). Terugkoppeling vindt altijd plaats op basis van de overeengekomen coachdoelen en resultaten.  

De ethische gedragscode van de beroepsorganisatie NOBCO is van toepassing.